Сугласничке групе- упрошћавање сугласничких група и једначење сугласника

Приликом изговора у црквенословенском, када се један до другог нађу сугласници незгодни за изговор, може дођи до упрошћавања сугласничких група или до једначења сугласника. Обзиром да су ова два правила слична, обрадићемо их заједно у овом чланку.

Упрошћавање сугласничких група

Када се у речи нађу сугласничке групе здн и стн, један сугласник (д или т) се изоставља приликом изговора.

Осим наведених сугласничких група, упрошћавање се ради и код група дт и тч:

Ту су и сугласничке групе које се не сусрећу тако често попут горе поменутих: стн, здн, дт или тч. На пример:

Једначење сугласника

Приликом читања у црквенословенском, ради олакшавања изговора јавља се и једначење сугласника. Најчешће једначење сугласника је по звучности и оно се врши тако што се први сугласник једначи према другом. Нпр.:

Толико о овој гласовној промени. Ако више волите видео лекције, о сугласничким групама, можете погледати испод.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *